Bensinkort

  • bensinkort


Slik fungerer et bensinkort

Med dagens høye drivstoffpriser er det penger å spare på å benytte seg av et bensinkort. Et bensinkort er i bunn og grunn et kredittkort med særlig gode rabatter på bensinstasjoner og ved fylling av drivstoff. Noen bensinkort et knyttet til en fast kjede, mens andre bensinkort gir deg en fast rabatt ved fylling av drivstoff uansett hvilke kjede du benytter deg av.

FlexiVisa fra Santander gir deg for eksempel muligheten til å velge en egen bonuskategori hver eneste måned. Velger du bensin som kategori vil du få 4% rabatt hver eneste gang du fyller bensin. I oversikten under har vi listet opp det vi mener er de beste bensinkortene. Aller best ut kommer 365Privat. De gir alle som benytter seg av 365Privat kredittkortet 3.65% i casbhack på drivstoffylling, i tillegg får du 30 øre i rabatt per liter hos alle Esso stasjoner. Det betyr at du med en literpris på 14kr får hele 81 øre i rabatt per liter. Det er ikke bare vi i anbefaltekredittkort.com som mener av 365Privat er det beste bensinkortet. Kortet ble kåret til beste bensinkort av Nettavisen i 2011. De konkluderte med at ved å bruke 365 Privat sparte man 1135kr i året vednormalt drivstofforbruk. Kjører du mye er det selvsagt enda mer å spare.

En forutsetning for at man skal spare penger på å bruke et bensinkort når man fyller er at man betaler fakturaen innen den rentefrie perioden er over. Denne tiden varier mellom de forskjellige kortene, men den er typisk på mellom 40 og 50 dager.


Beste bensinkort:

bensinkort 365privat

365 Privat

Bensinrabatt: 2% på alle stasjoner + 34 øre ekstra og 3,65% cashback hos ESSO. Eksempel: 85 øre rabatt pr. l ved literpris på 14kr.
Søk bensinkort herPriseks.: Eff. rente 25,53 %, 15.000 o/12mnd, totalt 16 929kr.

bensinkort flexi visa

Fleix Visa

Bensinrabatt: 4% rabatt på alle fyllinger av bensin og diesel, uansett kjede.
Søk Bensinkort herPriseks.: Eff. rente 25,33%. 15 000 - o/12 mnd. Totalt 16.915 kr.
shell drivstoffkort

Shell Mastercard

Bensinrabatt: 40 øre rabatt per liter drivstoff på alle Shell-stasjoner. 1% trumfbonus på øvrige kjøp.
Søk Kredittkort herPriseks.: Nom rente 21,5 %. Eff. rente 26,39 %, 20 000 kr o/12 mnd. Totalt 22 759 kr.